Medewerkers

Mw. A.M. van den Braken

Mw. A.M. van den Braken
huisarts

Sinds 2004 ben ik in Leiden werkzaam. Daarvoor heb ik 12,5 jaar een eigen praktijk gehad in Twente op het platteland met oa verloskunde en EHBO als extra taken. Daar heb ik ervaren hoe belangrijk het is in ons huisartsenvak om een goede arts-patient relatie op te bouwen waarin wederzijds vertrouwen en persoonlijke zorg voorop staan. Ook samenwerking met andere disciplines in de gezondheidszorg vind ik belangrijke pijlers om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren.

Mijn ideaal is de patient makkelijk toegankelijke zorg te bieden, te begeleiden en mee te helpen de juiste route te vinden in "zorgland". Daarbij uitgaand van de reguliere geneeskunde, met respect voor alternatieve geneeswijzen, maar zonder actieve rol hierin.

De wens van de patient is zoveel mogelijk leidend in de gang van zaken in de praktijk. Hieruit volgt dat bijvoorbeeld de praktijk zoveel mogelijk telefonisch bereikbaar dient te zijn en dat laagdrempelig contact met de arts mogelijk dient te zijn. Natuurlijk is het niet automatisch "u vraagt, wij draaien", maar is het ideaal het probleem van de patient zo helder mogelijk te krijgen voor alle partijen en er vervolgens een goede oplossing voor te vinden. Waarbij u van de artsen en andere medewerkers mag verwachten dat zij de juiste medische deskundigheid bezitten om u ook daadwerkelijk zo goed mogelijk te helpen.

Dhr. F. Stoetman
huisarts

Vanaf februari 2018 is collega SToetman in de praktijk werkzaam.

Mw. H.M. Heijs
huisarts

 

Liselotte Oppel
huisarts in opleiding

vanaf 1 maart 2018 tot eind februari 2019 werkt Liselotte in onze praktijk als eerste jaars huisarts in opleiding

Fieke Smit
POH GGZ

Mw. Fieke Smit is psychologe, praktijkondersteunng GGZ. Voor analyse van psychische problematiek, voor korte begeleiding, overbrugging van wachtlijssten voor instanties, of begeleiding van problematiek passend in de huisartsenpraktijk, kunt u terecht op maandag, dinsdagavond en vrijdag op de praktijk.

Margriet van der Veen

Margriet van der Veen
praktijkverpleegkundige/POH

Margriet is gediplomeerd verpleegkundige: na eerst vele jaren te hebben gewerkt in psychiatrie, thuiszorg en verpleeghuis heeft zij  de opleiding tot verpleegkundige voltooid. Vervolgens heeft zij nog ruim 8 jaar gewerkt als verpleegkundige op de afdelingen neurologie en orthopaedie van diverse ziekenhuizen.

Inmiddels heeft zij de overstap naar de huisartspraktijk gemaakt, en neemt vanaf 2013 de spreekuren op zich in het kader van de zorg voor chronische ziektebeelden

Carla Zuidmeer

Carla Zuidmeer
assistente

Helma van Noord

Helma van Noord
assistente

Nike Haffmans
assistente