Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Agressie in de praktijk

Een wederzijds respectvolle relatie is voor u en ons van het grootste belang. Bij een meningsverschil of onvrede over de aangeboden zorg of behandeling willen we u vragen dit met de desbetreffende zorgverlener te bespreken. 
Via de praktijkassistente kunt u een gesprek aanvragen met de betrokken medewerker(s). 
U kunt ons ook schriftelijk op de hoogte brengen door het klachtenformulier te gebruiken, deze is beschikbaar op deze site. Op deze manier kunt u ons op de hoogte brengen van het probleem. We zullen dan spoedig contact met u opnemen om samen tot een oplossing te komen.

Helaas krijgen we nu en dan te maken met agressie of geweld in de praktijk en aan de telefoon. Dit kan zich uiten in schelden en beledigen tot bedreigingen en zelfs fysiek geweld. Voor diegene die agressieve uitingen moet incasseren, is dit erg vervelend en bedreigend. We hebben daarom besloten dat we geen enkele vorm van agressie tegen één van onze medewerkers tolereren. Alle gebeurtenissen, waarbij een medewerker zich beledigd of bedreigd voelt, worden schrifelijk vastgelegd en besproken binnen ons team. De huisarts zal de situatie beoordelen en eventueel maatregelen treffen. Dit kan het volgende inhouden:

- De desbetreffende persoon dient zijn excuses aan te bieden aan de betrokken medewerker.

- De politie kan worden ingeschakeld en indien noodzakelijk wordt er aangifte gedaan.

- Bij herhaalde voorvallen of zeer ernstige incidenten kan worden besloten dat desbetreffende persoon niet langer welkom is in de praktijk. Voor patienten kan dit betekenen dat ze een andere huisarts moeten zoeken.


Maar laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen. Laat het ons weten als u niet tevreden bent, dan proberen we er samen uit te komen.

Met vriendelijke groet

A.M. van den Braken, huisarts